Dział Obsługi Klienta


Masz pytania dotyczące produktów i usług Diversey?
Masz problem ze swoim zamówieniem?
Potrzebujesz zamówić serwis techniczny zainstalowanego sprzętu lub maszyny czyszczącej?
Chcesz zostać naszym klientem?
Skontaktuj się z nami.

Dział Obsługi Klienta
Telefon : (22) 161 17 02
Pytania dotyczące obsługi zamówień prosimy kierować na:
e-mail: zamowienia@diversey.com
Pytania i zgłoszenia dotyczące serwisu technicznego prosimy kierować na:
il-tcs@diversey.com
Telefon: (22) 328 10 12
www.diversey.com.pl

Diversey Poland  Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRS 0000023959, NIP: 522-010-03-44, BDO000055203, REGON 011112549, kapitał
zakładowy 13.600.000 zł.
Wczytywanie
Wczytywanie